Εταιρικό Προφιλ

 

Διαχειριστής και εταίρος : Δημήτριος Μαρκουίζος
Εταίρος : Ανάργυρος Μαρκουίζος
Εταίρος : "Υιοι Αναστασίου Μαρκουίζου Ο.Ε."

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 147380401000
Α.Φ.Μ : 801030993
Έδρα Ιαβέρης Ι.Κ.Ε. : Δημοτική Ενότητα Αυλώνος Δήμου Ωρωπού, Θέση Κοτρώνι

xorhgoi iaveris

S5 Box