ΑΠΟΨΕΙΣ

Στέφθηκε από επιτυχία η διαπραγμάτευση της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους Εταίρους - Δανειστές μας, καθώς εγκρίθηκε η αποταμίευση των 2 + 10 δις ευρώ ''και'' για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (με το αναμενόμενο βέβαια σκληρό κόστος).


Όμως η πιο σκληρή διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού είναι αυτή με τους χωρίς Νου πολίτες της Ελλάδας από την οποία αναμένεται να εξοικονομηθούν 12 δις. ευρώ για τα κοινωνικά ταμεία της χώρας, με αντίτιμο βέβαια την προστασία Ζωής, Ακεραιότητας και ''Βιος'' των Ελληνοπαίδων.
Μια Κυβέρνηση δημοκρατική Δεν επιτρέπεται να ανέχεται την ''καθ’ οδόν'' γενοκτονία αυτή των Ελλήνων, η οποία δεν συνάδει με την ανθρωπιστική εικόνα (προφίλ) της.
Σημ.: Τουλάχιστον το 50% του κόστους Υγείας προέρχεται - δημιουργείται από τα Οδικά Εγκλήματα.

ΙΑΒΕΡΗΣ (Νοέμβριος 2015)

Περισσότερες Απόψεις

Απόγνωση
Είναι αναγκαίο, επιβεβλημένο και ηθικά υποχρεωτικό για την Οικονομική Σωτηρία της Χώρας, να υπάρξει η Σωτηρία της Ζωής, της Ακεραιότητας και του ''Κοινωνικού Βιος'' των Ελλήνων που Χάνονται άδικα, συν...(περισσότερα)
Είναι η απόσπαση προσοχής αιτία θανάτου;
Όχι! Είναι Σύμπτωμα. Αιτία είναι η Α-νοησία! ...(περισσότερα)
Το Νου σας στα Σημαντικά!
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα τροχαία δεν ξεχωρίζουν κανέναν και κτυπούν αδιάκριτα! ...(περισσότερα)

S5 Box