SAFETY FIRST

... σχετικά με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια.


Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια έκθεση με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιοποίησε μία λίστα με 19 προηγμένα τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας, που πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά με βάση τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα ανανεωθούν την επόμενη χρονιά.

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλών Μεταφορών (European Transport Safety Council - ETSC), Οργανισμός με μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, τοποθετήθηκε επί του θέματος και, παρά το γεγονός ότι χαιρέτισε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντούτοις εντόπισε και σημεία όπου υπάρχουν κενά, τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του ETSC, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, με αποτέλεσμα τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα να γίνουν υποχρεωτικές αρκετό καιρό πιο μετά.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, 26.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ετήσια βάση, ενώ επιπλέον 135.000 άνθρωποι παθαίνουν τραυματισμούς τέτοιας έκτασης, που αλλάζουν τη ζωή τους για πάντα. Αν και η μείωση των θανάτων στους δρόμους έχει υπάρξει εκτενής κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται εκ νέου αύξηση των ατυχημάτων σε κάποιες χώρες. Αυτό πρέπει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, να οδηγήσει σε άμεση βελτίωση των προδιαγραφών ασφαλείας των αυτοκινήτων με στόχο τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών, όμως οι Νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν αλλάξει από το 2009 και έπειτα.

Το ETSC βλέπει ιδιαίτερα θετικά τη χρήση 3 συστημάτων ασφαλείας, τονίζοντας βέβαια πως η υποχρεωτική εισαγωγή τους στα νέα αυτοκίνητα θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Το πρώτο είναι το Automated Emergency Braking (Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος), το οποίο μειώνει την ταχύτητα ή ακόμη και ακινητοποιεί το αυτοκίνητο αν, εφόσον κινείται με χαμηλή ταχύτητα, ανιχνεύσει αυτοκίνητο, ποδήλατο ή πεζό στο εμπρός μέρος. Το δεύτερο είναι το Intelligent Speed Assistance (Έξυπνη Υποβοήθηση Ταχύτητας), σύστημα που λειτουργεί μέσω ψηφιακών χαρτών και αναγνωρίζει τις πινακίδες ορίων ταχύτητας, δηλώνοντας στον οδηγό την ταχύτητα που πρέπει να έχει ώστε να βρίσκεται εντός νόμιμων ορίων. Τέλος, πολύ σημαντικά είναι και τα Seat Belt Reminders (Υπενθύμιση για τη χρήση ζώνης), που ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να επεκταθούν σε όλες τις θέσεις επιβατών και όχι μόνο σε οδηγό και συνοδηγό. Άλλωστε, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας συνεχίζει να αποτελεί την κύρια αιτία θανάτων στους Ευρωπαϊκούς δρόμους.

Εκτός από τα θετικά όμως, το ETSC θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προτείνει τις απαιτούμενες αλλαγές σε 3 ακόμη τομείς. Ο πρώτος τομέας που ασκεί κριτική το ETSC αφορά στις συσκευές ανίχνευσης αλκοόλ, οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αντιστάθμισμα στην κατανάλωση οινοπνεύματος, καθώς οι οδηγοί πρέπει να παρέχουν ένα καθαρό τεστ αναπνοής ώστε να μπορούν να εκκινήσουν το αυτοκίνητό τους. Ένα σημαντικό πρόβλημα στην ευρύτερη χρήση αυτής της τεχνολογίας, είναι η έλλειψη σταθερής θέσης σύνδεσης στα αυτοκίνητα και σύμφωνα με το ETSC, αντί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει την τοποθέτησή τους από τους κατασκευαστές, τους ζητά να παρέχουν συσκευές εγκατάστασης για το μηχανισμό, παρέχοντας ταυτόχρονα οδηγίες χρήσης, μια προσέγγιση που δε θεωρείται ιδιαίτερα δυναμική. Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι αφορά στο σχεδιασμό του εμπρός μέρους των μικρών φορτηγών, τα οποία παραμένουν επικίνδυνα για τους πεζούς και η προτεινόμενη προθεσμία έως το 2028 που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για "ευθεία όραση" και η οποία θα επιτρέπει στους οδηγούς να έχουν "direct vision" (άμεση ορατότητα) στους πεζούς ή τους δικυκλιστές είναι πολύ μακρινή. Τέλος, το ETSC θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ορίσει μια ακόμη δοκιμασία, σχετικά με την προστασία των πεζών κατά τα Crash Tests, που να ελέγχεται ο βαθμός προστασίας του άνω μέρους του ποδιού ενός πεζού σε σχέση με το εμπρός μέρος του καπό ενός αυτοκινήτου.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC, Antonio Avenoso δήλωσε σχετικά: "Αυτές οι πολυαναμενόμενες αλλαγές είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την Οδική Ασφάλεια στην Ευρώπη. Όμως, το να δοθεί στις αυτοκινητοβιομηχανίες χρονικό περιθώριο 14 ετών για να πραγματοποιήσουν τις προτάσεις αυτές είναι ακατανόητη, ειδικά με βάση την πρόσφατη έλλειψη προόδου στη μείωση των θανάτων. Επίσης, υπάρχει μια τάση ενίσχυση της ανισότητας όσον αφορά στην Οδική Ασφάλεια. Σύμφωνα με τις προτάσεις, όσοι οδηγούν πιο οικονομικά αυτοκίνητα θα πρέπει να περιμένουν σχεδόν μια δεκαετία ώστε τα αυτοκίνητά τους να διαθέτουν τεχνολογίες που βοηθούν στο να σωθούν ζωές, οι οποίες σήμερα διατίθενται σε πιο ακριβά αυτοκίνητα. Επιπλέον, οι αλλαγές που θα βοηθήσουν τους πεζούς και τους δικυκλιστές μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα με αυτά τα σχέδια. Η Επιτροπή πρέπει να κοιτάξει ξανά τις απαιτήσεις και προθεσμίες που έχει θέσει, πριν την ψήφισή τους του χρόνου".

Όπως γίνεται αντιληπτό, νέα συζήτηση ξεκινά που ελπίζουμε να οδηγήσει σε γόνιμα συμπεράσματα, αναφορικά με τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ευρώπη και κατά άμεση συνέπεια, στη χώρα μας.

ΝΩΝΤΑΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ

Περισσότερα Safety First

Ευθυγράμμιση: Πότε την ελέγχουμε και γιατί είναι τόσο σημαντική;
Μια από τις ενέργειες που σχετίζονται άμεσα με τη βέλτιστη απόδοση των ελαστικών και κατά συνέπεια, με την ασφάλειά μας στο δρόμο, είναι η ευθυγράμμιση. ...(περισσότερα)
Η.Π.Α.: Όσο αυξάνεται η τιμή ενός αυτοκινήτου, μειώνεται η πιθανότητα παραχώρησης προτεραιότητας σε πεζό από τους οδηγούς
Η εν λόγω έρευνα, αφορούσε στη συμπεριφορά των Αμερικανών οδηγών σε διαβάσεις πεζών, αλλά και σε παράγοντες που μπορεί να την επηρεάζουν, όπως το κόστος κτήσης του αυτοκινήτου, ή το χρώμα και φύλο του...(περισσότερα)
Αλλαγή ελαστικού στο δρόμο
Η ποιότητα κατασκευής των σύγχρονων ελαστικών από μεγάλους κατασκευαστές βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως το φαινόμενο του κλαταρίσματος, έχει αποφευχθεί εντελώς. ...(περισσότερα)
Φρανκφούρτη: Όριο ταχύτητας 20 χλμ./ώρα εντός πόλης
Τους τελευταίους μήνες, η Φρανκφούρτη της Γερμανίας έχει αποκτήσει σε ορισμένα σημεία εντός πόλης, όρια ταχύτητας που περιορίζονται στα 20 χλμ./ώρα. ...(περισσότερα)
Οι συνέπειες της απώλειας συγκέντρωσης και των μειωμένων αντανακλαστικών στην οδήγηση
Η οδήγηση αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας και ως εκ τούτου, η αντιμετώπισή της απαιτεί τη δέουσα σοβαρότητα. ...(περισσότερα)
Πρόοδος στον έλεγχο παραβάσεων στο εξωτερικό
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στις παραβάσεις που συντελούνται από χρήστες του δρόμου εκτός της χώρας καταγωγής τους, είχε θετικό αντίκτυπο. ...(περισσότερα)
Ουαλία: Θετική εξέλιξη με την μείωση του ορίου ταχύτητας εντός πόλης στα 20 μίλια/ώρα
Τα πρώτα στατιστικά δεδομένα για την μείωση του ορίου ταχύτητας στα 20 μίλια/ώρα (30 χλμ./ώρα), δείχνουν πως η μέση ταχύτητα εντός αστικών περιοχών έχει μειωθεί, στοιχείο θετικό για την βελτίωση της Ο...(περισσότερα)
Intelligent Speed Assistance: Το σύστημα που γίνεται υποχρεωτικό από το 2022
Από την επόμενη χρονιά, όλα τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη θα διαθέτουν έξυπνο σύστημα περιορισμού ταχύτητας. ...(περισσότερα)
3 βασικές ενέργειες συντήρησης του αυτοκινήτου μας στην καραντίνα
Η καραντίνα που επιβλήθηκε λόγω του κορονοϊού, έχει μειώσει πάρα πολύ τα χιλιόμετρα που πραγματοποιούμε με το αυτοκίνητο. Διαβάστε ποιες είναι οι βασικές ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, για την συντή...(περισσότερα)
Όταν διαβάζουμε ή στέλνουμε SMS, κινούμαστε στα τυφλά για 123 μέτρα
Η φράση του τίτλου και άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα, προέκυψαν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία. ...(περισσότερα)

S5 Box